Vigo, Galicia
General Portada

MAREA DE VIGO DISCREPA DE La INTENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE QUE Los PLAZOS DE APROBACIÓN DEL PGOM TRASCURRAN DURANTE EL PERIODO DE CONFINAMIENTO.

Rubén Pérez trasladou hoxe na Xerencia de Urbanismo a “profunda inquedanza e discrepancia” ao escoitar que se pretende que, toda vez que foi remitido o borrador do PXOM e o documento incial estratéxico á Xunta, se continúe co proceso administrativo con normalidade.

Marea de Vigo lembra que de ser así, en tan só un mes a Xunta de Galicia resolverá o alcance do documento de Avaliación Ambiental Estratéxica (que nesta ocasión ten que ser ordinaria ao ter sido o motivo de anulación do PXOM de 2008 tentar meter “a calzador” a avaliación ambiental simplificada) e as administracións ou persoas interesadas terán soamente dous meses para presentar suxestións, “que, curiosamente, de seguir co procedemento normal obviando o confinamento, coincidirá cos meses de verán” matiza o voceiro municipal.

Marea de Vigo considera que a documentación enviada á Xunta é esencialmente o “espírito do PXOM” e que, “aínda que poidan darse cambios durante os procesos de tramitación o que emana estes documentos iniciais, e dicir: previsións de poboación, vivenda necesaria, clasificacións do solo, etc… é demasiado determinante como para pretender aprobalo coa poboación confinada e coas adminitrascións baixo mínimos” afirma Ruben Pérez.

O propio documento recoñece que “A Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) é un instrumento de prevención para integrar os aspectos ambientais na toma de decisións de plans e programas públicos que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente, ben directamente a través das súas propias determinacións, ben porque establezan o marco para a futura autorización de proxectos legalmente sometidos a avaliación de impacto ambiental” e continúa que “sendo así que a revisión do Plan Xeral de Ordenación Urbanística de Vigo de 1993 someterase ao procedemento de avaliación ambiental estratéxica ordinaria co fin de facilitar a incorporación dos criterios de sostibilidade na toma das decisións estratéxicas, garantíndose unha adecuada prevención dos impactos ambientais que se podan xerar, ao tempo que se establezan mecanismos eficaces para a súa corrección ou compensación.”

Marea de Vigo tamén quere incidir en que “un dos actores máis importantes na aprobación do planeamento como é o movemento veciñal, atópase tamén confinado, polo que o seu funcionamento e debate colectivo do que sempre fixo gala nesta cidade para abordar alegacións e suxestións atópase tamén confinado e sen poder facer asembleas abertas veciñais para decidilo”. O movemento veciñal ten que aprobar en asembleas abertas as súas propostas. O modelo que plantexan para os seus barrios non depende de presidentes nin de xuntas directivas.

Deja una respuesta